Tổ chức hội nghị ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam lần thứ IV

Nối tiếp cuộc họp ngày 14/2/2017, ngày 15/2/2017 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Lần thứ IV lại diễn ra trong không khí trang trọng …

Cuộc họp được tổ chức tại phòng hội nghị Nhà khách Chính Phủ 37 Hùng Vương

Một số hình ảnh lưu lại trước lúc hội nghị diễn ra

Xe đạp biểu diễn