Tổ chức hội nghị ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam lần thứ IV

Nối tiếp cuộc họp ngày 14/2/2017, ngày 15/2/2017 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Lần thứ IV lại diễn ra trong không khí trang trọng …

Cuộc họp được tổ chức tại phòng hội nghị Nhà khách Chính Phủ 37 Hùng Vương

Một số hình ảnh lưu lại trước lúc hội nghị diễn ra